Giscode

Klasifikační systém GISCODE je založen na myšlence sjednocení výrobků srovnatelného vlivu na zdraví člověka a v této souvislosti stanovení identických opatření ochrany při jejich užívání a pravidla chování při práci s nimi. Díky tomuto systémovému zařazení je rozsáhlý počet chemických produktů zatříděno do několika málo skupin výrobků. Samotná klasifikace, která je výrobcem uváděna v jeho podkladech (bezpečnostní a technické listy výrobků) a rovněž na etiketách balení, zařazuje ten který produkt zcela jednoznačně do konkrétní skupiny výrobků.

Značení čistících a ošetřovacích výrobků RZ:

GD 30 - Desinfekční čistící prostředek, dráždivý

GE 20  - Emulze/Disperze, s obsahem rozpouštědel 5-15%
GE   0  - Emulze/Disperze, ostatní

GG 20 - Základní čistící prostředek, s obsahem rozpouštědel, bez resorpčních látek do kůže, neoznačené
GG   0 - Základní čistící prostředek, ostatní
GGL10- Čistící prostředek na sklo, s obsahem rozpouštědel

GH 10 - Ošetřovací prostředek na dřevo a kámen

GS 50 - Čistící prostředek na sanitu, dráždivý
GS 80 - Čistící prostředek na sanitu, žíravý
GS   0 - Čistící prostředek na sanitu, ostatní

GT   0 - Čistící prostředek na koberce, ostatní

GU 10 - Mycí prostředek
GU 40 - Čistící prostředek pro běžné čištění, bez rozpouštědel
GU 50 - Čistící prostředek pro běžné čištění, s obsahem rozpouštědel, bez resorpčních látek do kůže
GU 80 - Čistící prostředek pro běžné čištění, dráždivý, s obsahem rozpouštědel, bez resorpčních látek do kůže
GU   0 -  Čistící prostředek pro běžné čištění, ostatní

Ö  60 - s vysokým obsahem rozpouštědel, aromatizovaný

W1 DD - bez obsahu rozpouštědel