Odborné znalosti

Pouhá znalost výrobků pro uspokojení dnešního zákazníka již zdaleka nestačí. Vedle technický otázek se stále více dostávají do popředí otázky spojené s ochranou životního prostředí a zdraví. V naší rubrice „Odborné znalosti“ bychom Vám tato některá témata chtěli více přiblížit.